Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – Inne języki