Przedindoeuropejski substrat językowy – Inne języki