Przywileje i immunitety dyplomatyczne – Inne języki