Referendum konstytucyjne w Australii w 1999 roku – Inne języki