Referendum w Słowenii w marcu 2003 roku – Inne języki