Republika Federalna Niemiec (1949–1990) – Inne języki