Reskuporis II (astejski król Tracji) – Inne języki