Rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych – Inne języki