Rząd Narodowy (powstanie listopadowe) – Inne języki