Słowacki Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Serbii – Inne języki