Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie – Inne języki