Spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa – Inne języki