Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – Inne języki