Stanisław Kuś (profesor nauk technicznych) – Inne języki