Strategiczna gra czasu rzeczywistego – Inne języki