Teodoryk I (książę Górnej Lotaryngii) – Inne języki