Teoria nadprzewodnictwa Ginzburga-Landaua – Inne języki