Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Inne języki