Trzęsienie ziemi w Sistanie i Beludżystanie (2013) – Inne języki