Ukraińska Partia Socjal-Demokratyczna – Inne języki