Uniwersalne okręty desantowe typu Wasp – Inne języki