Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie – Inne języki