Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Inne języki