Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Inne języki