Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Inne języki