Wikipedia:Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy – Inne języki