Wikipedia:Standardy artykułów/standard ogólny – Inne języki