Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina – Inne języki