Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – Inne języki