Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita) – Inne języki