Zdarzenie losowe (teoria prawdopodobieństwa) – Inne języki