Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej – Inne języki