Związek Dawniejszych Powstańców na rzecz Górnośląskiej Niepodległości – Inne języki