Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – Inne języki