Jerzy Kochan: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 19 bajtów ,  12 lat temu
link
(link)
(link)
'''Jerzy Waldemar Kochan''' (ur. [[29 listopada]] [[1952]], [[Gdańsk]]) - [[Polska|polski]] [[filozofia|filozof]], absolwent historii i filozofii [[Uniwersytet Wrocławski]], profesor w Instytucie Filozofii [[Uniwersytet Szczeciński|Uniwersytetu Szczecińskiego]], gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Filozofii Kultury.
Studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim zakończył pracą magisterską pisaną pod kierownictwem prof. [[W.Wojciech Wrzesiński]] na temat słowianofilstwa polskiego w Galicji przed pierwszą wojną światową ''"Oblicze ideowo-polityczne "Świata Słowiańskiego"''. Równoległe studia filozoficzne zakończył praca magisterską poświęconą teorii formacji socjalistycznej. Promotorem pracy magisterskiej jak i późniejszej pracy doktorskiej był prof. [[Jarosław Ładosz]]. Doktorat ''"Klasy społeczne. Z historii pojęcia"'' ukazał się nakładem Kolegium Otryckiego. Członek redakcji [[''"Colloquia Communia"']]'. Pracował najpierw w Instytucie Filozofii, Socjologii i Logiki [[Uniwersytet Wrocławski]] a potem , od roku 1987, na Uniwersytecie Szczecińskim.
Jego praca teoretyczna dotyczy głownie historii filozofii, filozofii społecznej i filozofii politycznej. Źródłem inspiracji jest niewątpliwie klasyczna filozofia niemiecka,a zwłaszcza heglizm, twórczość [[Karol Marks,]] [[Szkoła Frankfurcka]], althusserowski marksizm strukturalistyczny i różnego rodzaju ruchy kontestacyjne i kontrkulturowe / m.in. [[sytuacjonizm]], [[feminizm]] /. W książce ''"Klasy społeczne. Z historii pojęcia"'' przedstawił historię pojęcia klas społecznych w polskiej myśli społecznej od 1945 do połowy lat osiemdziesiątych. Jest to w istocie rzeczy analiza historii marksizmu w Polsce po drugiej wojnie światowej a jednocześnie całościowe krytyczne studium pojęcia klasy społecznej. W późniejszej książce poświęconej wolności, ''"Wolność i interpelacja"'', otrzymujemy oryginalną koncepcję wolności jako "medium interpelacji i socjalizacji". Wolność jest tutaj definiowana jako zjawisko ze sfery komunikacji społecznej. To nowe pojmowanie wolności czerpie inspiracje z dogłębnej analizy klasycznej filozofii niemieckiej / [[Kant]], [[Fichte]], [[Hegel]]/ oraz z dorobku teoretycznego współczesnej filozofii / [[Althusser]], filozofia dialogu, dekonstrukcja, postmodernizm, teoria feministyczna/. Książka zawiera również krytyczna analizę pojmowania wolności w marksizmie, liberalizmie i postmodernizmie. ''"Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności"'' zawiera bogatą propozycje teoretyczną będącą próbą zastosowania nowoczesnej analizy do różnych zjawisk współczesności / szkice dotyczące twórczości [[K.Karl Jaspers]],[[Z.Zygmunt Bauman]],[[J.Jean Baudrillard]], Oświeceniu w Polsce, patriotyzmowi, globalizacji i alterglobalizmu/. Autor określa swoją perspektywę teoretyczną jako '''neoklasycyzm teoretyczny''' i traktuje ją jako formę zniesienia, przezwyciężenia w sensie heglowskim, postmodernizmu i dekonstrukcji.
 
Redaktor naczelny czasopisma filozoficznego ''Nowa Krytyka''. Członek partii politycznej [[Zieloni 2004]]. Członek [[Polskie Towarzystwa Filozoficzne]] , członek założyciel [[Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa.
Anonimowy użytkownik