Wikipedysta:Adas bot/monobook.js: Różnice pomiędzy wersjami

m
brak opisu edycji
m (Nowa strona: {{Wikipedysta:Adas bot/monobook.js}})
 
m
 
addOnloadHook(function() {
{{Wikipedysta:Adas bot/monobook.js}}
var SaveButton = document.getElementById("wpSave");
var PreviewButton = document.getElementById("wpPreview");
if (!SaveButton)
return;
if (wgNamespaceNumber != 2) {
SaveButton.onclick = SaveButtonHandler;
SaveButton.style.fontWeight = "normal";
PreviewButton.style.fontWeight = "bold";
}
});
function getEditToken(page){
var objhttp=(window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest(): new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
if(!objhttp){return};
objhttp.onreadystatechange=function() {
if (objhttp.readyState == 4) {
if (objhttp.status == 200) {
var r_sti = /value="(\d+)" name=["']wpStarttime["']/;
var r_eti = /value="(\d+)" name=["']wpEdittime["']/;
var r_etk = /value="(.*?)" name=["']wpEditToken["']/;
var r_asm = /name="wpAutoSummary" type="hidden" value="(.*?)"/;
sti = r_sti.exec(objhttp.responseText);
eri = r_eti.exec(objhttp.responseText);
etk = r_etk.exec(objhttp.responseText);
asm = r_asm.exec(objhttp.responseText);
document.getElementById('Starttime').value=sti[1];
document.getElementById('Edittime').value=eri[1];
document.getElementById('EditToken').value=etk[1];
document.getElementById('AutoSummary').value=asm[1];
} else
alert(objhttp.status);
}
};
objhttp.open("GET", wgServer + wgScript + "?title=" + encodeURIComponent(page) + "&action=edit");
objhttp.send("");
}
function popWikiSaper()
{
popBugBothSaper('Wikipedysta:Saper/Brudnopis1', '\
<div style="float:right; width:200px; padding:4px 10px 18px; margin:2px 0px 0px 10px; font-size:95%; border:2px solid #900"><p>Formularz <b>nie służy</b> do zgłaszania próśb o rozwinięcie bądź stworzenie nowych artykułów. Zobacz stronę:</p><ul><li><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Propozycje_temat%C3%B3w">Propozycje tematów</a></li></ul><p>Wikipedia nie udziela jakichkolwiek porad na życzenie. Jeżeli masz jakąś prośbę o poradę <b>nie zgłaszaj jej tutaj</b>.</p>\
<p>Informacje jak skontaktować sie z Wikipedią można znaleźć na stronie:</p><ul><li><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kontakt">Kontakt</a></li></ul></div>\
<p style="margin-top:0px;">Możesz zgłaszać znalezione błędy w artykułach w Wikipedii, jednak pamiętaj, że Wikipedia to <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiki">wiki</a> i można, a nawet należy <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%C5%9Amia%C5%82o_modyfikuj_strony">śmiało poprawiać znalezione błędy samemu</a>. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, iż niektórzy czytelnicy Wikipedii mogą z różnych przyczyn nie chcieć samodzielnie poprawiać artykułów.</p><p><b>Jeżeli potrafisz poprawić błąd - nie zgłaszaj go tutaj.</b></p>\
<p><b>Uwaga:</b> Jeśli zamieściłeś/-aś raport o błędzie, a teraz go już nie ma, to najprawdopodobniej został on naprawiony. </p><ul><li><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zg%C5%82o%C5%9B_b%C5%82%C4%85d_w_artykule">Zobacz listę aktualnie zgłoszonych błędów</a> oraz</li><li><a href="http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Zg%C5%82o%C5%9B_b%C5%82%C4%85d_w_artykule&amp;action=history">historię zmian wprowadzanych na tej stronie.</a></li></ul>\
');
return false;
}
function popBugBothSaper(action_page, infoHTML)
{
var glob = document.body;
var opis = "(wpisz opis błędu)";
//
// przysłaniacz
var nel = document.createElement('div');
nel.id='specpop-globhidden'
nel.style.cssText = 'background:white;filter:alpha(opacity=75);opacity:0.75;position:absolute;left:0px;top:0px;z-index:2000';
nel.style.width = document.documentElement.scrollWidth+'px';
nel.style.height= document.documentElement.scrollHeight+'px';
glob.appendChild(nel);
//
// przesunięcie okna - ???
//window.scroll(0, 150);
//
// informacja
nel = document.createElement('div');
nel.id='specpop-info'
nel.style.cssText = 'font-size:13px;background:white;padding:14px 20px;border:1px solid black;position:absolute;width:600px;min-height:300px;top:200px;z-index:2002;';
if (nel.style.maxHeight==undefined) nel.style.height='300px'; // IE blah...
var tmp = Math.floor(glob.clientWidth/2)-300;
if (tmp<5) tmp = 5;
nel.style.left = tmp + 'px';
nel.innerHTML = infoHTML + '<p><b>Uwaga:</b> Twój numer IP zostanie zapisany w historii zgłoszeń.</p>\
<p style="text-align:center;margin-top:15px">\
<input type="button" value="Przejdź do formularza" onclick="elementsRemove(\'specpop-info\'); document.getElementById(\'TextBox\').focus(); document.getElementById(\'TextBox\').setSelectionRange(0, '+opis.length+ '); "/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;\
<input type="button" value="Anuluj" onclick="elementsRemove(\'specpop-info\',\'specpop-form\',\'specpop-globhidden\',\'specpop-pos\')"/>\
</p>';
glob.appendChild(nel);
var action_url = window.wgServer + window.wgScript + "?title=" +encodeURIComponent(action_page) + "&action=submit";
//
// formularz
nel = document.createElement('div');
nel.id='specpop-form'
nel.style.cssText = 'background:white;padding:5px 10px;border:1px solid black;position:absolute;width:330px;min-height:300px;top:200px;z-index:2001';
if (nel.style.maxHeight==undefined) nel.style.height='300px'; // IE blah...
nel.style.left = (Math.floor(glob.clientWidth/2)-165)+'px';
//nel.style.top = (this.offsetTop-100)+'px';
nel.innerHTML ='<form id="fm1" action="'+action_url+'" method="post" enctype="multipart/form-data" >\
Nazwa strony:<br /><input type="text" name="wpSummary" id="wpSummary" style="width:320px;" /><br />\
<input type="hidden" name="wpSection" value="new" />\
<input type="hidden" name="wpSave" value="Zapisz" />\
<input type="hidden" id="Starttime" name="wpStarttime" value="" />\
<input type="hidden" id="Edittime" name="wpEdittime" value="" />\
<input type="hidden" id="EditToken" name="wpEditToken" value="" />\
<input type="hidden" id="AutoSummary" name="wpAutoSummary" value="" />\
<input type="hidden" name="wpScrolltop" value="0" />\
Treść zgłoszenia:<br /><textarea id="TextBox" name="wpTextbox1" style="width:320px;height:200px">' + opis + '\r\n\r\n' + '~' +'~'+'~'+'~'+'\r\n</textarea><br />\
<input type="submit" id="submit" value="Wyślij" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="button" value="Anuluj" onclick="elementsRemove(\'specpop-form\',\'specpop-globhidden\',\'specpop-pos\')" />\
</form>';
glob.appendChild(nel);
document.getElementById('wpSummary').value='[[' + wgPageName + ']]';
getEditToken(action_page);
}
addOnloadHook(function() {
var qb = document.getElementById("quickbar");
var el = document.getElementById("n-bug_in_article");
var li = document.createElement('li');
var a = document.createElement('a');
var t = document.createTextNode('Zgłoś błąd (js)');
a.href = "#";
a.onclick =new Function('popWikiSaper();return false;');
a.appendChild(t);
if (qb) {
qb.appendChild(a);
}
if (el) {
li.appendChild(a);
el.parentNode.appendChild(li);
}
});
57 665

edycji