Typologia operacji pokojowych: Różnice pomiędzy wersjami

m
brak opisu edycji
 
m
'''Rodzaje operacji pokojowych [[ONZ]]''':
* [[dyplomacja prewencyjna]] (ang. ''preventive diplomacy'') - to działania mające na celu:
* [[dyplomacja prewencyjna]] (ang. ''preventive diplomacy''), oznaczająca działanie mające zapobiegać powstawaniu sporów między stronami, przeciwdziałać przeradzaniu się istniejących sporów w konflikty zbrojne oraz ograniczać zasięg tych konfliktów w przypadku ich powstania. Dyplomacja prewencyjna może wymagać prewencyjnego rozmieszczenia sił (ang. preventive deployment), a w pewnych przypadkach również ustanowienia stref zdemilitaryzowanych.
** zapobieganie powstawaniu sporów między stronami,
* [[tworzenie pokoju]] (ang. ''peacemaking''), oznaczające działanie mające doprowadzić do porozumienia walczących stron, głównie za pomocą środków przewidzianych w rozdziale VI Karty. Działania te w pewnych przypadkach mogą wymagać zastosowania także środków przewidzianych w rozdziale VII, czyli operacji wymuszania pokoju (ang. peace enforcement).
** przeciwdziałanie przeradzaniu się istniejących sporów w konflikty zbrojne,
* [[utrzymanie pokoju]] (ang. ''peacekeeping''), oznaczające rozmieszczenie sił ONZ w rejonie konfliktu, za zgodą wszystkich zainteresowanych stron, składających się zwykle z komponentu wojskowego, policyjnego i cywilnego. Utrzymanie pokoju jest operacją poszerzającą możliwości zarówno zapobiegania konfliktom, jak i tworzenia pokoju.
** ograniczanie zasięgu konfliktów zbrojnych.
* [[budowanie pokoju]] (ang. ''peacebuilding''). oznaczające wszelkie działania po konflikcie na rzecz utworzenia i wsparcia struktur zmierzających do umocnienia i utrwalenia osiągniętego pokoju w celu uniknięcia ponownego wybuchu konfliktu.
Dyplomacja prewencyjna może wymagać prewencyjnego rozmieszczenia sił (ang. ''preventive deployment''), a w pewnych przypadkach również ustanowienia stref zdemilitaryzowanych.
* [[tworzenie pokoju]] (ang. ''peacemaking''), oznaczające- to działaniedziałania mające doprowadzić do porozumienia walczących stron, głównieprzede wszystkim za pomocą środków przewidzianych w rozdziale VI [[Karta Narodów Zjednoczonych|Karty Narodów Zjednoczonych]]. Działania te w pewnych przypadkach mogą wymagać zastosowania także środków przewidzianych w rozdziale VII, czyli '''operacji wymuszania pokoju''' (ang. ''peace enforcement'').
* [[utrzymanie pokoju]] (ang. ''peacekeeping'') - to operacja poszerzająca możliwości zarówno zapobiegania konfliktom, oznaczającejak rozmieszczeniei tworzenia pokoju. Polega na rozmieszczeniu sił ONZ w rejonie konfliktu, za zgodą wszystkich zainteresowanych stron, składających się zwykle z komponentu wojskowego, policyjnego i cywilnego. Utrzymanie pokoju jest operacją poszerzającą możliwości zarówno zapobiegania konfliktom, jak i tworzenia pokoju.
* [[budowanie pokoju]] (ang. ''peacebuilding''). oznaczające- to wszelkie działania po konflikciezakończeniu konfliktu na rzecz utworzenia i wsparcia struktur zmierzających do umocnienia i utrwalenia osiągniętego pokoju w celu uniknięcia ponownego wybuchu konfliktu.
 
W [[NATO]] stosuje się pojęcie [[operacja wspierania pokoju]] (ang. ''peace support operations''), używane często - w celu odróżnienia od typowych operacji bojowych - jako '''operacje inne niż wojna''' (ang. ''operations other than war — OOTW''). Spotyka się również określenie tego typu operacji jako '''operacje nie wynikające z artykułu V''' (ang. ''non-article V operations'') w odróżnieniu od operacji militarnych podejmowanych przez NATO w celu obrony terytorialnej integralności Sojuszu i jego państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami artykułu V Traktatu Północnoatlantyckiego.
6519

edycji