Typologia operacji pokojowych: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
'''Rodzaje operacji pokojowych [[ONZ]]''':
* [[dyplomacja prewencyjna]] (ang. ''preventive diplomacy''),
* [[tworzenie pokoju]] (ang. ''peacemaking''),
* [[tworzenie pokoju]] (ang. ''peacemaking'') - to działania mające doprowadzić do porozumienia walczących stron, przede wszystkim za pomocą środków przewidzianych w rozdziale VI [[Karta Narodów Zjednoczonych|Karty Narodów Zjednoczonych]]. Działania te w pewnych przypadkach mogą wymagać zastosowania także środków przewidzianych w rozdziale VII, czyli '''operacji wymuszania pokoju''' (ang. ''peace enforcement'').
* [[utrzymanie pokoju]] (ang. ''peacekeeping'') - to operacja poszerzająca możliwości zarówno zapobiegania konfliktom, jak i tworzenia pokoju. Polega na rozmieszczeniu sił ONZ w rejonie konfliktu, za zgodą wszystkich zainteresowanych stron, składających się zwykle z komponentu wojskowego, policyjnego i cywilnego,
* [[budowanie pokoju]] (ang. ''peacebuilding'') - to wszelkie działania po zakończeniu konfliktu na rzecz utworzenia i wsparcia struktur zmierzających do umocnienia i utrwalenia osiągniętego pokoju w celu uniknięcia ponownego wybuchu konfliktu.
6519

edycji