Rentowność: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 3328 bajtów ,  12 lat temu
Wszystko zmieniłem
m (WP:SK, Efekt dźwigni finansowej)
(Wszystko zmieniłem)
'''Rentowność''' – odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność działania przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu. Wielkości osiągnięte powinny być porównywane z poprzednimi okresami, z planem, z innymi przedsiębiorstwami. Niezbędna tutaj jest analiza przyczynowa.
'''Rentowność''' – miara efektywności gospodarowania, wyrażająca się stosunkiem [[zysk]]u lub bardziej ogólnie [[wynik finansowy|wyniku finansowego]] do sprzedaży [[netto]], wielkości zaangażowanego [[kapitał]]u lub wartości wszystkich [[aktywa|aktywów]]. Pojęcie to może dotyczyć [[przedsiębiorstwo|przedsiębiorstw]], pojedynczych [[inwestycja|inwestycji]] i [[papier wartościowy|papierów wartościowych]].
 
Rozróżnia się 3 rodzaje rentowności:
Rentowność, w odróżnieniu od samej wartości [[zysk]]u bierze pod uwagę skalę analizowanych operacji gospodarczych. Umożliwia to porównywanie efektywności gospodarowania dużych i małych przedsiębiorstw. Rentowność może być zarówno dodatnia jak i ujemna, w zależności od tego czy przedsięwzięcie gospodarcze przynosi [[dochód]] czy też [[strata|stratę]].
 
'''1)'''rentowność sprzedaży (handlowa) = zysk operacyjny netto/zysk brutto+amortyzacja
 
'''2)'''rentowność majątku (ekonomiczna) =zysk operacyjny netto/zysk brutto+odestki (EBIT)
 
'''3)'''rentowność zaangażowanych kapit. wł.=zysk oper. netto/zysk brutto+odsetki+ +amortyzacja (EBITTA)
 
'''Ad 1)Rentowność sprzedaży (handlowa)'''
 
'''-''' ''rentowność operacyjna sprzedaży'' = ''zysk na dział. op / przych netto ze sprz+pozost prz op''
 
Rentowność ta zależy od rentowności sprzedaży produktów oraz od pozostałej sprzedaży operacyjnej. Im ta rentowność jest wyższa, tym lepiej. Wskaźnik w czasie powinien rosnąć.
 
'''-''' ''rentowność sprzedaży brutto = zysk n/przych ze sprz+pozostałe prz op+zyski nadzw''
 
Rentowność ta jest niższa od rentowności operacyjnej.
 
'''-''' ''rentowność sprzedaży netto = zysk n/przych ze sprz+pozos przych op+zyski nazdz''
 
Rentowność również nazywana zwrotem ze sprzedaży. Informuje o udziale zysku netto w wartości sprzedaży. Większa wartość wskaźnika oznacza korzystniejszą sytuację w firmie.Różnica między wartością brutto a netto wynika z polityki fiskalnej państwa (zależna od stopy podatku).
 
'''-''' ''rentowność brutto = zysk przed spłatą odsetek i opodatkow./przych ze sprz+poz prz op+zyski nad''
 
Licznik oznacza pełen zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo.
Koszty korzystania z kapitału pomniejszają podstawę opodatkowania – część obciążenia bierze na siebie państwo. Działa tutaj tzw. tarcza podatkowa.
 
'''-''' ''gotówkowa rentowność sprzedaży = dodat przepł pien net z dział op /przych netto ze sprzed''
 
Rentowność ta obliczana jest w ujęciu dynamicznym. Informuje, ile środków pieniężnych wygenerowano z każdej 1zł przychodu ze sprzedaży. W długich trendach nadwyżki pieniężnej wykazuję tendencję zbieżna z kształtowaniem się zysku.
 
'''Ad 2)Rentowność aktywów (ekonomiczna)'''
 
'''-''' ''rentowność aktywów (ROA) =(zysk netto/śr stan aktywów ogółem) x100''
 
Rentowność ta informuje o wielkości zysku netto przypadającej na jednostkę aktywów przedsiębiorstwa. Z angielskiego ROA – jest to stopa zwrotu z aktywów – wyznacza zdolność aktywów do generowania zysku, czyli pokazuje, jak efektywnie firma zarządza aktywami. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza sytuacja przedsiębiorstwa.
zysk netto/śr stan akt og= (zysk n/prz n ze sprz op) x (prz n ze sprz op/śr stan aktywów og)
Rentowność ekonomiczna zależy od rentowności ze sprzedaży oraz szybkości rotacji zaangażowanych aktywów. Rentowność aktywów może być wynikiem:
1)polityki ilości – czyli niskich cen charakteryzujących się niską zyskownością, ale odpowiednią wysokością sprzedaży i rotacją aktywów. Jest to polityka – duży obrót – mały zysk jednostkowy,
2)polityki wysokich cen – charakteryzuje się wysoką zyskownością i niską rotacją aktywów. Jest to polityka – mały obrót – duży zysk jednostkowy.
 
'''Ad3)Rentowność kapitałów własnych (finansowa)'''
 
'''-''' ''rentowność kapitałów własnych (ROE) = (zysk netto/śr stan kap wł) x100''
 
Z angielskiego ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego. Im wartość wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i akcjonariuszy.
zysk n/śr stan kap wł=(zysk n/śr stan akt og) x (śr stan akt og/śr stan kap wł)
Jak wynika z powyższego równania, wielkość wskaźnika zależy od rentowności ekonomicznej oraz struktury finansowej, czyli poziomu zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie aktywów.
 
--[[Specjalna:Wkład/87.207.234.155|87.207.234.155]] ([[Dyskusja_wikipedysty:87.207.234.155|dyskusja]]) 11:59, 17 wrz 2008 (CEST)
 
=== Zobacz też ===
Anonimowy użytkownik