Międzynarodowy przepływ kapitału: Różnice pomiędzy wersjami

m
(wyróżniamy na wyróżnia się)
Podstawowe metody przepływu kapitału między bankami tworzą:
*finansowane i refinansowane '''kredyty kupieckie''' w formie: kredytów rewolwingowych, jednostkowych kredytów transakcyjnych i linii kredytowych
*'''kredyty finansowe''' - są one przeznaczane w formie pieniężnej przez banki jednego kraju bankom innego kraju, bez formalnego wiązania postawionych do dyspozycji środków z koniecznością zakupu towarów i/lub usług w kraju pożyczkodawcy.
===Instytucjami rządowymi===
 
*'''transfery warunkowozwrotne'''
*kredyty:
**'''kredyty państwowe towarowe''' - uruchamiane na podstawie umów zawieranych pomiędzy rządami dwóch państw, pod warunkiem wykorzystania ich do sfinansowania zakupu towarów i/lub usług w kraju kredytodawcy. Charakteryzują się niskim oprocentowaniem i zwykle kilkuletnią karencją spłaty. Często udzielane są pod warunkiem pewnych ustępstw politycznych.
**'''kredyty państwowe finansowe''' - zwykle są one przeznaczone na finansowanie deficytu bilansu płatniczego lub powiększenie rezerw pieniężnych kraju pożyczkobiorcy. Są to kredyty długoterminowe, a ich uruchomieniem zajmują się banki centralne.
Bank centralny jako podmiot międzynarodowego przepływu kapitału jest zaliczany do instytucji rządowych.