Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym: Różnice pomiędzy wersjami

uzupełnienie
(drobne redakcyjne)
(uzupełnienie)
Celem wprowadzenia systemu jest podniesienie atrakcyjności przewozów kolejowych i zwiększenie ich udziału w transporcie wewnątrzeuropejskim.
 
Wsparcia dla ERTMS udzielił Parlament Europejski rezolucją w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS 2005/2168(INI)) z dnia 16 maja 2006 oraz Komisja Europejska Decyzjami 2001/260/EC i 2006/679 WE. Najważniejsze przesłanki udzielenia wsparcia to:
 
* Konieczność podniesienia atrakcyjności kolei jako środka transportu (Aktualnie koleją w Europie jest przewożonych ok. 15% towarów, podczas, gdy w USA jest to blisko 30%.)