Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym: Różnice pomiędzy wersjami

m
ERTMS przeniesiono do Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym: Definicja w sekcji Uzasadnienie na stronie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0183+0+DOC+XML+V0//PL ''Jako wspólny system, GS
(→‎Literatura: language links)
m (ERTMS przeniesiono do Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym: Definicja w sekcji Uzasadnienie na stronie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0183+0+DOC+XML+V0//PL ''Jako wspólny system, GS)