Obserwacja (metoda badawcza): Różnice pomiędzy wersjami

+sekcja
(dodanie linka do pracy naukowej)
(+sekcja)
Niektóre obserwacje dokonywane są przy pomocy '''instrumentów naukowych''' – środków technicznych do badań różnego rodzaju. Spełniają one często funkcję pomocniczą, umożliwiając dokładną obserwację. Pozwalają one nie tylko na dotarcie do pewnych zjawisk, ale również na udokumentowanie ich. Ważne więc jest poznanie specyfiki działania poszczególnych instrumentów naukowych, ich właściwy wybór i właściwe użytkowanie<ref>„…instrumenty użyte niewłaściwie są bez wartości” – stwierdza Józef Pieter, wskazując na konieczność poznania i stosowania instrukcji do posługiwania się instrumentami. Za: Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967, strona 112.</ref> . Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o nowe obszary badań, takie jak Internet.
 
== Klasyfikacja metod obserwacji ==
Metody obserwacji można podzielić na obserwacje bez interwencji i z interwencją.
 
Celem obserwacji bez interwencji jest opis naturalnie występujących zachowań bez ingerowania w nie przez badacza. Jest to metoda charakteryzująca się wysoką [[trafność ekologiczna|trafnością ekologiczną]]. Kiedy taka obserwacja odbywa się w warunkach naturalnych, nazywamy ją '''obserwacją naturalną'''. Ta metoda jest wykorzystywana głównie w [[psychologia|psychologii]] i [[etologia|etologii]].
 
Obserwacje z interwencją obejmują sytuacje, gdy badacze ingerują w spontaniczny tok zdarzeń. Wyróżnia się trzytypy tego rodzaju obserwacji:
* obserwację uczestniczącą- badacz sam uczestniczy w sytuacji, która jest przedmiotem jego obserwacji
* obserwację ustrukturowaną- może być prowadzona w warunkach naturalnych lub w laboratorium, badacz wywołuje interesujące go zdarzenia
* eksperyment naturalny- badacz manipuluje wieloma zmiennymi w warunkach naturalnych i określa ich wpływ na zachowanie
 
== Zobacz też ==
 
== Bibliografia ==
# Józef Pieter, ''Ogólna metodologia pracy naukowej'', Ossolineum, Wrocław 1967.
# John J. Shaugessy, Eugene B. Zechmeister, Jeanne S. Zechmeister, "Metody badawcze w psychologii", GWP, Inowrocław 2002, ISBN 83-87957-68-2
 
[[Kategoria:Metodologia nauki| ]]