Obserwacja (metoda badawcza): Różnice pomiędzy wersjami

dodanie linka do hipotez oraz formatowanie
(dodanie linka do hipotez oraz formatowanie)
'''Metoda obserwacyjna''' to sposób prowadzenia badań, w którym obserwacja odgrywa istotną rolę i którego stosowanie nie pociąga za sobą zmian w środowisku lokalnym (w odróżnieniu od metody eksperymentalnej). Jest celowym poszukiwaniem faktów, celową czynnością poznawania za pomocą zmysłów. Stanowiąca jej część obserwacjao'''bserwacja naukowa''' to proces uważnego i celowego spostrzegania; rezultatem obserwacji naukowej są spostrzeżenia naukowe. Wartość poznawcza metody obserwacyjnej polega na opisie zjawisk. Jest najstarszą metodą roboczą [[praca naukowa|pracy naukowej]], a jej elementy występują w wielu innych.
 
Należyte przygotowanie do obserwacji wymaga określenia punktów widzenia i kwestii, na które odpowiedzieć można przy pomocy obserwacji; tworzą one schemat obserwacyjny lub '''przewodnik obserwacyjny'''. Podczas obserwacji znajduje się potwierdzenie lub zaprzeczenie [[hipoteza|hipotez]] postawionych w przewodniku.
Niektóre obserwacje dokonywane są przy pomocy '''instrumentów naukowych''' – środków technicznych do badań różnego rodzaju. Spełniają one często funkcję pomocniczą, umożliwiając dokładną obserwację. Pozwalają one nie tylko na dotarcie do pewnych zjawisk, ale również na udokumentowanie ich. Ważne więc jest poznanie specyfiki działania poszczególnych instrumentów naukowych, ich właściwy wybór i właściwe użytkowanie<ref>„…instrumenty użyte niewłaściwie są bez wartości” – stwierdza Józef Pieter, wskazując na konieczność poznania i stosowania instrukcji do posługiwania się instrumentami. Za: Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967, strona 112.</ref> . Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o nowe obszary badań, takie jak Internet.
 
W badaniach Internetu instrumentem naukowym jest na przykład przeglądarka internetowa, służąca do zapoznawania się i zapisu stron internetowych. Innym instrumentem jest program lub programy do przygotowywania zrzutów ekranu, stanowiących odpowiednik zdjęć.
 
== Klasyfikacja metod obserwacyjnych ==