Obserwacja (metoda badawcza): Różnice pomiędzy wersjami

dodanie źródła
(dodanie sekcji o instrumentach naukowych)
(dodanie źródła)
'''Metoda obserwacyjna''' to sposób prowadzenia badań, w którym obserwacja odgrywa istotną rolę i którego stosowanie nie pociąga za sobą zmian w środowisku lokalnym (w odróżnieniu od metody eksperymentalnej). Jest celowym poszukiwaniem faktów, celową czynnością poznawania za pomocą zmysłów. Stanowiąca jej część o'''bserwacja naukowa''' to proces uważnego i celowego spostrzegania; rezultatem obserwacji naukowej są spostrzeżenia naukowe. Wartość poznawcza metody obserwacyjnej polega na opisie zjawisk. Jest najstarszą metodą roboczą [[praca naukowa|pracy naukowej]], a jej elementy występują w wielu innych.
 
Należyte przygotowanie do obserwacji wymaga określenia punktów widzenia i kwestii, na które odpowiedzieć można przy pomocy obserwacji; tworzą one schemat obserwacyjny lub '''przewodnik obserwacyjny'''. Podczas obserwacji znajduje się potwierdzenie lub zaprzeczenie [[hipoteza|hipotez]] postawionych w przewodniku<ref>Za: Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.</ref>.
 
== Instrument naukowy ==