Reżim (stosunki międzynarodowe): Różnice pomiędzy wersjami

DNU
(ek)
(DNU)
{{ekDNU|Skrajny brak neutralności}}== Teoria reżimów ==
 
'''''Teoria reżimów''''' - pojęcie reżimu stosowane w politologii i polityce wewnętrznej ma ugruntowane silne adnotacje w kierunku autorytarnych struktur. Z tego powodu spotyka się opinie że zastosowanie tego terminu w stosunkach międzynarodowych nie było właściwe. Liczne głosy wskazują że z punktu widzenia dotychczasowych studiów nad organizacjami międzynarodowymi koncepcja reżimów była mało precyzyjna. Najbardziej popularna definicja autorstwa Stephena Krasnera określa reżimy jako " domniemane lub wyraźnie określone zasady, normy, reguły i procedury decyzyjne wokół których spełniają się oczekiwania aktorów w danej dziedzinie stosunków międzynarodowych". Reżimy są trwałe podczas gdy porozumienia mogą być zawierane ad hoc, ich celem jest ułatwienie porozumienia zgodnie z zasadą wzajemności.