Strzyżyna (wieś w województwie mazowieckim): Różnice pomiędzy wersjami

-nie na temat
(drobne redakcyjne)
(-nie na temat)
 
Strzyżyna stała się znana w całej Polsce, szczególnie wśród osób usiłujących poradzić sobie z problemem alkoholowym od czasu, kiedy zaczęły odbywać się na jej terenie - turnusy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla wielu spośród "absolwentów" turnusów stała się nawet miejscem kultowym.
 
==Leczenie uzależnień w Strzyżynie==
 
Od stycznia 1987 roku, w Strzyżynie, w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym [[Instytut Psychiatrii i Neurologii|Instytutu Psychiatrii i Neurologii]] z Warszawy, prowadzone były turnusy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, oparte na Programie 12 Kroków [[Anonimowi Alkoholicy|Anonimowych Alkoholików]]. Do chwili likwidacji tych turnusów przez dyrektorkę Instytutu prof. Danutę Ryglewicz (lipiec 2009), z tej formy powrotu do zdrowia skorzystało ok. 4000 osób. Niestety nie pomogły, składane na ręce p. Dyrektor, prośby i błagania osób, który zawdzięczają Strzyżynie życie i w celu ratowania Strzyżyny założyły nawet Stowarzyszenie "Strzyżyna".
 
Podstawowym celem turnusów była nauka praktycznego korzystania z dostępnych form samopomocy (głównie opartych na programie Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików oraz Grup Rodzinnych [[Al-Anon]]), ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Turnusy te były jednocześnie uzupełnieniem oferty terapeutycznej Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie, prowadzonego przez dr med. [[Bohdan Woronowicz|Bohdana Woronowicza]], a program wspólny dla osób uzależnionych i współuzależnionych był ewenementem w skali światowej.
 
Zamknięcie Ośrodka uniemożliwia przesunięcie siły ciężkości ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na nieodpłatną pomoc ze strony wspólnot samopomocowych, których szeroka sieć funkcjonuje na terenie Polski ([[Anonimowi Alkoholicy]] – ok. 2200 grup, Grupy Rodzinne [[Al-Anon]]– ponad 400). Dzięki turnusom możliwe było uzyskiwanie wymiernych oszczędności finansowych poprzez zmniejszenia liczby osób korzystających ze świadczeń poradni terapii uzależnień, oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych i oddziałów terapii uzależnień.
 
Doświadczenie, praktyka oraz badania naukowe mówią jednoznacznie, że osoby, które nauczą się korzystania z różnych form samopomocy potrafią same sobie radzić ze swoimi problemami i ograniczają korzystanie zę świadczeń placówek opieki zdrowotnej. Niestety, nie każdy jest w stanie to zrozumieć, a tytuły naukowe, jak okazało się, wcale tego nie ułatwiają.
 
 
 
===Linki zewnętrzne===