Zasada zachowania pędu: Różnice pomiędzy wersjami

(lit.)
Układ izolowany, oznacza, że nie działają na niego [[siły zewnętrzne]]. Obecność [[Siły wewnętrzne|sił wewnętrznych]], między elementami układu, nie zmienia pędu układu.
 
Zasada nie dotyczy [[układ odosobniony|układów nie-izolowanych]]. Gdy na układ ciał działa siła zewnętrzna, wówczas pęd wypadkowy układu zmienia się. Zasada zachowania pędu wynika wprost z [[Zasady dynamiki Newtona|II zasady dynamiki]] w postaci uogólnionej. Można ją również wywieść z niezmienniczościniezmienniczności [[lagranżjan]]u ([[hamiltonian]]u) względem przesunięć w przestrzeni (jeśli wszystkie punkty przesuniemy w przestrzeni o <math>\bar{r}</math> to nowy układ będzie identyczny z pierwotnym). Sytuacji takiej odpowiada brak członu potencjalnego w [[lagranżjan|lagranżjanie]] ([[hamiltonian|hamiltonianie]]).
===Przykłady zastosowania===
* [[Zderzenie sprężyste|Zderzenia sprężyste]] i [[Zderzenie|niesprężyste]].
Anonimowy użytkownik