Otwórz menu główne

Zmiany

zmiana organu wydajacego zgodę na odstępstwa od zakazu dla gatunków chronionych na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ....
'''Ochrona gatunkowa roślin''' – [[prawo|prawny]] sposób zabezpieczenia rzadko występujących [[gatunek (biologia)|gatunków]] dziko rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa itp. Dla gatunków ściśle chronionych na odstępstwo od takiego zakazu może wyjątkowo wyrazić zgodę [[MinisterstwoGeneralny Środowiska|MinisterDyrektor Ochrony Środowiska]], dla gatunków częściowo chronionych - [[wojewodaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska]]. Gatunki częściowo chronionych gatunków roślin mogą być dopuszczone do limitowanego (za zezwoleniem wojewody) zbioru na potrzeby [[ziołolecznictwo|ziołolecznictwa]].
 
Ewentualnego zniszczenia roślin podczas prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej w większości przypadków nie uważa się za naruszenie przepisów o ochronie gatunkowej, choć dla niektórych gatunków ten wyjątek nie obowiązuje.
Anonimowy użytkownik