Sądy wojskowe (Polska): Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 253 bajty ,  9 lat temu
usunięcie pustych sekcji - to nie jest brudnopis, drobne redakcyjne, poprawa linków
m (prawidłowa nazwa)
(usunięcie pustych sekcji - to nie jest brudnopis, drobne redakcyjne, poprawa linków)
'''Sądownictwo Wojska Polskiego''' - organa [[Wymiar sprawiedliwości|wymiaru sprawiedliwości]] [[Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej|Wojska Polskiego]].
 
 
=== Sądownictwo w okresie powstań narodowych ===
 
=== Sądownictwo polskich formacji wojskowych w czasie I wojny światowej ===
 
=== Sądownictwo Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej ===
 
{{Main|Służba sprawiedliwości (II RP)}}
 
=== Sądownictwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ===
 
=== Sądownictwo Sił Zbrojnych w Kraju ===
 
=== Sądownictwo Sił Zbrojnych PRL ===
 
=== Sądownictwo wojskowe po roku 1989 ===
W Polsce sądownictwo wojskowe zostało powołane do sprawowania [[wymiar sprawiedliwości|wymiaru sprawiedliwości]] w [[Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej|Siłach Zbrojnych RP]]. Ustrój sądownictwa wojskowego reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o ustroju sądów wojskowych ([[Dziennik Ustaw|Dz.U.]] z 1997 Nr 117 poz. 753). Przestępstwa, które podlegają orzecznictwu sądów wojskowych reguluje Część Wojskowa [[Kodeks karny (1997)|Kodeksu karnego]], natomiast postępowanie przed tymi sądami wojskowymi uregulowane jest w rozdziale XV [[Kodeks postępowania karnego|Kodeksu postępowania karnego]].
 
W Polsce sądownictwo wojskowe zostało powołane do sprawowania [[wymiar sprawiedliwości|wymiaru sprawiedliwości]] w [[Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej|Siłach Zbrojnych RP]]. Ustrój sądownictwa wojskowego reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o ustroju sądów wojskowych ([[Dziennik Ustaw|Dz.U.]] z 1997 Nr 117 poz. 753). Przestępstwa, które podlegają orzecznictwu sądów wojskowych reguluje Część Wojskowa [[Kodeks karny|Kodeksu karnego]], natomiast postępowanie przed tymi sądami wojskowymi uregulowane jest w rozdziale XV [[Kodeks postępowania karnego|Kodeksu postępowania karnego]].
 
Podobnie, jak w innych krajach, polskie sądownictwo wojskowe jest [[sądownictwo szczególne|sądownictwem szczególnym]], właściwym tylko dla określonego rodzaju sprawców - przede wszystkim [[żołnierz]]y, a tylko marginalnie dla osób cywilnych.
Organami sądownictwa wojskowego są sądy wojskowe.
 
Obecnie - inaczej niż to było w poprzednim systemie - wojskowe jednostki organizacyjne [[prokuratura|prokuratury]] i [[Żandarmeria Wojskowa]] nie pełnią roli służebnej wobec sądownictwa wojskowego.
 
==== Właściwość sądów wojskowych ====
##[[przestępstwo|przestępstwa]] przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, zasadom dyscypliny wojskowej, zasadom postępowania z podwładnymi, zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym, zasadom pełnienia służby, mieniu wojskowemu,
##przestępstwa popełnione przeciwko [[organ wojskowy|organowi wojskowemu]] lub innemu [[żołnierz]]owi,
##przestępstwa popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, ze szkodą dla wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej - z wyjątkiem przestępstw popełnionych na szkodę osoby nie będącej [[żołnierz]]em,
#[[pracownik cywilny wojska|pracowników cywilnych wojska]] o przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby i przeciwko mieniu wojskowemu,
#[[żołnierz]]y sił zbrojnych państw obcych, przebywających na [[terytorium]] RP, oraz członków ich personelu cywilnego ([[pracownicy cywilni wojska]]), o przestępstwa popełnione w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, chyba że [[umowa międzynarodowa]], której [[Rzeczpospolita Polska]] jest stroną, stanowi inaczej.
Z mocy art. 648 [[Kodeks postępowania karnego|Kodeksu postępowania karnego]] sądy wojskowe rozpoznają także sprawy o:
#współdziałanie w popełnieniu przestępstw określonych wyżej w punkcie 1.1,
#przestępstwa [[poplecznictwo|poplecznictwa]] i [[paserstwo|paserstwa]] - jeżeli czyn pozostaje w związku z przestępstwem wskazanym wyżej w punkcie 1.1,
#inne przestępstwa, jeśli [[ustawa|ustawy]] tak stanowią.
 
Z mocy [[przepis przejściowy|przepisu przejściowego]] (art. 12 ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego) do dnia wejścia w życie art. 647 Kodeksu postępowania karnego, czyli do 1 stycznia [[2008]], sądy wojskowe będą rozpoznawać sprawy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o wszelkie przestępstwa popełnione w czasie pełnienia tej służby.
 
Z mocy art. 10 [[Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia|Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]] wojskowe sądy garnizonowe rozpoznają w pierwszej instancji sprawy o wykroczenia popełnione przez:
Wojskowy sąd okręgowy orzeka także jednoosobowo w przedmiocie [[tymczasowe aresztowanie|tymczasowego aresztowania]] w stosunku do [[żołnierz]]y posiadających [[stopień wojskowy]] [[major]]a i wyższy (w stosunku do pozostałych orzeka o tym wojskowy sąd garnizonowy).
 
* '''[[Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej|Sąd Najwyższy]] - Izba Wojskowa''' rozpoznaje:
#[[apelacja (prawo)|apelacje]] i [[zażalenie|zażalenia]] na [[orzeczenie (prawo)|orzeczenia]] lub [[zarządzenie|zarządzenia]] wydane w wojskowym sądzie okręgowym,
#[[kasacja|kasacje]],
==== Organy sądów wojskowych ====
Organami sądów wojskowych są:
* w wojskowych sądach okręgowych:
** prezes sądu
** kolegium wojskowego sądu okręgowego
* w wojskowych sądach garnizonowych:
** prezes sądu
 
=== Zobacz też ===
* [[Sądownictwosądownictwo wojskowe]]
 
{{Przypisy|stopień= ===}}